Er cbd olie lovligt i Danmark?

Desværre er svaret på spørgsmålet, ikke helt enkelt. Herunder vil du finde svar på, hvad du må og ikke må, ifølge Lægemiddelstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Lovlig receptpligtig CBD-olie

I Danmark kan du nu lovligt, få medicinsk cannabis på recept, hvis din alment praktiserende læge eller speciallæge vurderer, at det er den rette behandlingsform for dig, i din situation. Det er dog fortsat ikke så udbredt, at læger ordinerer medicinsk cannabis. Siden januar 2018 har denne mulighed for, at få medicinsk cannabis på recept, fungeret som en forsøgsordning. Forsøgsordningen er rammesat til 4 år.

Du må altså hverken sælge eller købe CBD-olie som lægemiddel i Danmark, uden om det etablerede system.

CBD-olie med lavt indhold af THC

Du må dog gerne anvende CBD-olie, der ikke er kategoriseret som lægemiddel, til eget forbrug. Blot du er opmærksom på at indholdet af THC, som er det euforiserende stof, ikke er for højt. THC-indholdet skal være under 0,2 procent. Produkter baseret på Cannabis Sativa L er godkendt til markedsføring af EU, såfremt de ikke overskrider grænseværdierne for indhold af THC.

Du skal være opmærksom på, at det ikke umiddelbart er tilladt, at sælge CBD-olie, eller andre produkter, der indeholder CDB og THC, videre i Danmark.

5/5

EKSKLUSIV RABATKODE 10% “CBDO10NO”*

Disclaimer: Produkter med CBD er godkendt som kosttilskud i Danmark, men har endnu ikke nogle medicinske påstande. Her anbefales det at man kontakter sin læge.
*Kan kun indløses én gang per kunde og virker kun online hos Nordic Oil Danmark.


Må man bestille CBD-olie på nettet?

Det er ikke tilladt, at købe CDB-olier til medicinsk brug på nettet. Her skal du have en recept fra egen læge, og hente de produkter du får ordineret, på et apotek.

0,2 procent er grænsen for, hvor meget THC et produkt, f.eks. CBD-olie, må indeholde, for ikke at blive kategoriseret som et euforiserende stof. Produkter der ikke overskrider denne grænse, er altså ikke strafbare, at være i besiddelse af til eget brug, såfremt de ikke vurderes at være lægemidler.

Du kan købe produkter som CDB-olie, der ikke anses som lægemidler, fra udenlandske hjemmesider til eget brug. Dog må THC niveauet ikke overstige 0,2 procent, som er grænseværdien for, hvornår et produkt med THC anses for, at være et euforiserende stof.

Fødevarestyrelsens regler og anbefalinger omkring CBD-olie

Fødevarestyrelsen anbefalinger, er fastsat med henblik på, at beskytte forbrugere mod for højt indtag af THC, og eventuelle, skadelige virkninger.

Fødevarestyrelsen fraråder følgende.

 • Børn under 18 år, gravide og ammende frarådes hampe-baserede kosttilskud
 • Produkter med THC må ikke være i strid med lovgivningen omkring euforiserende stoffer, og altså maksimalt indeholde 0,2 procent THC, i det færdige produkt.
 • 0,25 mg/kg THC er aktions-grænsen for, hvad hampebaserede fødevare-produkter må indeholde  
 • Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoriets grænseværdi for, hvor meget en voksen person må indtage, er maksimalt 1 µg THC per kg legemsvægt per dag.

Fødevarer eller kosttilskud, der ikke har været almindelige, at indtage i Europa før maj måned 1997, kaldes ‘novel food, og skal godkendes af EU, før det må markedsføres. Man kan se en oversigt over, hvad EU har godkendt af novel food i EU-kommissionens ‘Novel Food Catalogue’. Cannabis Sativa L med lavere indhold af THC end 0,2 procent, er med på denne liste over, hvad der er godkendt til markedsføring i EU.

Lægemiddelstyrelsen regler og anbefalinger omkring CBD-olie

 • Har du sygdommen Multipel Sclerose, kan du få et lægemidlet Sativex, der indeholder medicinsk cannabis. Speciallæger i neurologi har mulighed for, at ordinere denne behandlingsform.
 • De syntetisk fremstillede cannabinoider i produkterne ‘Marinol’ og ‘Nabilone’ er på nuværende tidspunkt ikke godkendte i Danmark, men læger kan søge om tilladelse om at udlevere disse produkter ved Lægemiddelstyrelsen.
 • Magistrelt fremstillet medicin, er lægemidler, der er særligt tilpasset den enkelte patients behandlingsbehov. Disse produkter kan værer CDB-olier eller kapsler,  og de blandes og udleveres på apoteket på recept.
 • Fra januar 2018 er en forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug trådt i kraft. Ordningen er godkendt til at vare i 4 år. Din alment praktiserende læge, og alle andre læger, har dermed mulighed for at udskrive produkter som indeholder medicinsk cannabis, såsom CBD-olie.

Lægemiddelstyrelsen procedure, hvad angår godkendelse af nye produkter, finder sted ved at producenter søger om Lægemiddelstyrelsens godkendelse af deres produkter. Som det er nu, er produktet ‘Sativex’ blevet godkendt, som det eneste. Men det er også det eneste produkt, der er blevet søgt godkendt af lægemiddelstyrelsen. Ingen produkter med indhold af CDB er afvist af lægemiddelstyrelsen, indtil videre. De produkter forsøgsordningen giver adgang til, kan du se en samlet liste over, på lægemiddelstyrelsen hjemmeside.

Siden Januar 2019, har det været muligt at få tilskud til receptpligtig medicinsk cannabis, på lige fod med andre lægemidler. Dog kan det ske, at din læge, ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger, vælger at give dig kørselsforbud, hvis det lægemiddel du får udskrevet er THC-holdigt.

Der findes altså en del muligheder i Danmark, for at få udleveret lægemidler, der indeholder CDB. Dog udleveres der ikke så mange recepter på disse produkter på nuværende tidspunkt. Sandsynligvis fordi der ikke er tilstrækkeligt med evidens for, hvilke bivirkninger disse produkter giver i det lange løb.

I vores naboland, Tyskland, opfattes CBD-olie ganske tilsyneladende noget anderledes. Her forhandles CDB-olier og andre cannabis-holdige produkter som kosttilskud.

Begrundelserne for, at CDB-olierne i Danmark ikke anbefales at anvende udenom det etablerede system, går på følgende

 1. Usikkerhed om, hvilke mængder af THC og CBD produkterne indeholder
 2. Uklarhed i forhold til dosering af produktet og eventuelle bivirkninger
 3. Manglende myndighedskontrol med produktionen

Man kan som udgangspunkt ikke straffes for at købe CBD-olie, med THC-indhold under 0,2 procent, til eget forbrug, selvom det ikke er godkendt som lægemiddel i Danmark. Til gengæld kan virksomheder, der der forhandler ikke godkendte lægemidler, blive straffet. Er du i besiddelse af CBD-olie med et højere indhold af THC, regnes det for et euforiserende stof, og er ikke tilladt i Danmark.

5/5

EKSKLUSIV RABATKODE 10% “CBDO10NO”*

Disclaimer: Produkter med CBD er godkendt som kosttilskud i Danmark, men har endnu ikke nogle medicinske påstande. Her anbefales det at man kontakter sin læge.
*Kan kun indløses én gang per kunde og virker kun online hos Nordic Oil Danmark.


Yderligere info: 

Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis – Lægemiddelstyrelsen 

Vejledende aktionsgrænser for fødevarer på basis af industrihamp – Fødevarerstyrelsen