CBD og psoriasis

CBD-produkter findes i dag i mange variationer, herunder blandt andet som CBD-olie og CBD-salve. Fælles for alle produkterne er, at mange danskere enten ofte eller på daglig basis benytter sig af dem, da de har en lang række af positive effekter.

Samtidig bliver der forsket i om CBD kan hjælpe på søvnproblemer, PTSD, migræne, fibromyalgiautisme og ADD/ADHD.

En af de lidelser, hvis symptomer CBD muligvis også kan være behjælpelig med, er psoriasis. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad psoriasis er, hvorfor CBD-produkter er hjælpsomme i forbindelse med hudlidelser — herunder især psoriasis — og ikke mindst hvordan man bærer sig ad.

Hvad er psoriasis?

Psoriasis er en autoimmun inflammatorisk hudlidelse, der defineres som kronisk. Sygdommen kommer til udtryk ved symptomer som rød og hævet hud, voldsom kløe, skæl og sår. I nogle perioder kan disse symptomer fylde meget i patientens liv, mens de i lange perioder også kan udeblive helt. Psoriasis smitter ikke.

Normalt udskiftes kroppens hudceller hver 28. til 30. dag, men hos psoriasispatienter udskiftes de hver 3. til 5. dag på grund af en overproduktion af hudceller. Denne overproduktion giver anledning til mange irritationer og kroniske udfordringer. For eksempel udvikler 30% af psoriasispatienter gigt — såkaldt psoriasisgigt — som kan være årsag til mange smerter og stort ubehag.

Psoriasis kan forekomme overalt på kroppen, og ses ofte i lokale og afgrænsede områder. I de værste tilfælde kan hele kroppen dog også være udsat.

Nogle af de faktorer, der kan fremprovokere psoriasis, er blandt andet infektioner, specifikke typer af medicin, mental og fysisk stress samt koldt vejr.

Psoriasis kan være genetisk betinget, men hudlidelsen kan også være et resultat af stress eller andre indre sygdomme. Det siges ofte, at psoriasis er en genetisk, autoimmun hudlidelse, som bliver udløst af den enkelte patients omgivelser og miljø.

Hvorfor er psoriasis svært at behandle?

Psoriasis er en af de mest almindelige hudlidelser i Danmark. Omkring 3% af befolkningen lider af psoriasis, og den ses ofte hos mennesker i 10-30 års-alderen. Da hudlidelsen er så udbredt som den er, har forskere i mange år forsøgt at finde en kur mod psoriasis, men det har uheldigvis været uden de store resultater.

Det er altså ikke muligt at kurere psoriasis, hvorfor den også defineres som en kronisk hudlidelse. Det, man som psoriasispatient derfor i stedet må gøre er at forsøge at behandle og lindre symptomerne.

CBD mod hudlidelser

CBD-produkter går generelt hånd i hånd med hudlidelser af forskellig art. For eksempel oplever mange mennesker, at CBD medvirker til at behandle hudproblemer som eksem og akne. Psoriasis er heller ingen undtagelse; mange psoriasispatienter oplever nemlig, at CBD er det, der hjælper allermest, når det kommer til behandling af symptomerne på psoriasis.

Derudover er det værd at nævne, at mange kemiske medikamenter, som kan bruges i forbindelse med forskellige hudlidelser, kan forværre symptomerne eller være årsag til andre alvorlige bivirkninger. Derfor er CBD-produkter oplagte at give et forsøg, da de forårsager færre og langt mindre alvorlige bivirkninger end kemisk medicin — og oftest slet ingen.

Samtidigt hjælper CBD også automatisk med at genoprette kroppens egen, indre balance, styrke immunforsvaret samt andre positive virkninger, som alt i alt hjælper med at skabe en sund krop med et sundt sind.

Derfor kan CBD hjælpe mod psoriasis

CBD-produkter er ifølge mange undersøgelser og patientberetninger oplagte at anvende mod de symptomer, der dukker op som følge af psoriasis.

Først og fremmest har CBD en anti-inflammatorisk virkning, hvilket har en positiv effekt på en autoimmun inflammatorisk hudlidelse som psoriasis er. Ved at afhjælpe inflammationen i huden kan CBD hjælpe med at mindske rødmen og irritationen, som inflammationen er skyld i.

Mange psoriasispatienter oplever en øjeblikkelig virkning, når de bruger CBD-produkter på deres hud. Det skyldes, at produktet lægger en hinde, som både beskytter huden og hjælper den med at hele igen. Udover en øjeblikkelig virkning oplever mange patienter også en gradvis lindring af symptomerne på længere sigt.

Udover at lindre symptomerne på psoriasis, har CBD også den effekt, at dens komponenter får huden til at producere færre hudceller, hvilket er årsagen til problemet. Det kan ikke kurere psoriasis, men den formindskede aktivitet og produktion af hudceller har en positiv effekt og skaber færre generende symptomer. Ingen andre naturmidler har denne virkning på psoriasis, og derfor er CBD-produkter et forsøg værd i jagten på psoriasis-lindrende naturmidler.

Som tidligere nævnt ser og mærker mange patienter med psoriasis, at CBD har en øjeblikkelig virkning på deres hud. Det er dog også værd at nævne, at de pågældende CBD-produkter bør anvendes i cirka en måned, før de begynder at have en effekt. Så oplever man ikke en øjeblikkelig virkning, er det altså en god idé at give produktet en måned eller mere, før man beslutter sig for, om det virker.

Selvom der til stadighed er mangel på omfattende forskning i virkningerne af CBD som naturmedicin, så taler de mange positive patientberetninger samt den eksisterende videnskab for sig selv, og CBD kan med fordel anvendes som symptombehandling i forbindelse med psoriasis samt en lang række andre lidelser. Psoriasisforeningen støtter desuden selv op om anvendelsen af cannabis mod sygdomme.